لودینگ
سفارش شماره 20010 با مجموع سبد خرید 1,030,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 20009 با مجموع سبد خرید 920,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10069 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10067 با مجموع سبد خرید 360,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10062 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10061 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10059 با مجموع سبد خرید 560,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10058 با مجموع سبد خرید 760,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10046 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10045 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 19010 با مجموع سبد خرید 772,500 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 19009 با مجموع سبد خرید 690,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9069 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9067 با مجموع سبد خرید 270,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9062 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9061 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9059 با مجموع سبد خرید 420,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9058 با مجموع سبد خرید 570,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9046 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9045 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد.

کسب درآمد از منزل با کندو ماینر

اگر به دنبال کسب درآمد تضمینی از منزل با کمترین سرمایه ممکن هستید این صفحه را با دقت مطالعه کنید. ما به شما مشاوره و آموزش رایگان میدهیم تا از منزل خودتان به صورت تضمینی به درآمد برسید. لطفا قبل از درخواست مشاوره این صفحه را به دقت مطالعه نمایید و سپس درخواست مشاوره کسب درآمد از منزل از طریق کندو ماینر را ثبت نمایید.

درخواست مشاوره کسب درآمد از منزل با کندو ماینر

اگر در آپارتمان زندگی می کنید:

به راحتی می توانید یک یا چند کندو بخرید که ما برایتان در مزرعه و کوهستان نگهداری می کنیم. هر چقدر عسل در سال تولید می شود باهم شریک می شویم. بله درست است هزینه خرید کندو با شماست و هزینه نگهداری کندوها در سال با ماست و هر چقدر عسل تولید می شود باهم نصف می کنیم.

  • 1.نام شما روی کندو درج می شود. گزارش هفتگی تصویری توسط کارشناسان از کندوی شما برایتان ارسال می شود.
  • 2.امکان بازدید حضوری از مزرعه و کندوی خودتان وجود دارد. محل نگهداری دقیق کندوها به شما اعلام می شود.
  • 3.کندوها بیمه می شوند و هیچ خطری شما را تهدید نمی کند.
  • 4.با شما قرارداد مشارکت مدنی بسته می شود و تمام حقوق شما ثبت می شود. میتوانید قرارداد را حضوری در تهران یا آمل و یا غیر حضوری از سراسر کشور با ما منعقد کنید.
  • 5.سهم خودتان از عسل تولید شده را میتوانید تحویل بگیرید، یا به ما بفروشید.

اگر در خانه ایی حیاط دار زندگی می کنید:

به راحتی می توانید یک یا چند کندوی عسل را در حیاط خانه خود قرار دهید و کسب درآمد کنید. نترسید کار با زنبور را به شما آموزش رایگان می دهیم. به راحتی میتوانید با این روش کسب درآمد عالی داشته باشید. با کمترین سرمایه اولیه بیشترین درآمد را خواهید داشت.