لودینگ
سفارش شماره 20010 با مجموع سبد خرید 1,030,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 20009 با مجموع سبد خرید 920,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10069 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10067 با مجموع سبد خرید 360,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10062 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10061 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10059 با مجموع سبد خرید 560,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10058 با مجموع سبد خرید 760,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10046 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10045 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 19010 با مجموع سبد خرید 772,500 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 19009 با مجموع سبد خرید 690,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9069 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9067 با مجموع سبد خرید 270,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9062 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9061 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9059 با مجموع سبد خرید 420,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9058 با مجموع سبد خرید 570,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9046 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9045 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد.

تماس با کارشناسان اَصَل خونه

اصل خونه برای تسهیل ارتباط کاربران با مدیران هر بخش، شماره تماس اختصاصی کارشناسان مربوط به هر حوزه را در اختیار کاربران خود قرار داده است تا کاربران گرامی بتوانند به راحتی و بدون دغدغه، نیاز یا مشکل خود را حل کنند. شماره تلفن ثابت اصل خونه 24 ساعته و 7 روز هفته آماده پاسخگویی به کاربران گرامی است. ساعات تماس با مدیران هر بخش در زیر نام آنها ذکر شده است.

تماس با اصل خونه

مهدی محمدی

کارشناس مشاوره و فروش 09194576585

۷ روز هفته و ۲۴ ساعته

مشاوره رایگان عسل درمانی

حسین سوادکوهی

مشاوره رایگان عسل درمانی 09981901607

۷ روز هفته و ۲۴ ساعته

تماس با اصل خونه

محمد رضا رضایی

کارشناس پشتیبانی 09192806454

۷ روز هفته و ۲۴ ساعته

کارشناس اعطای نمایندگی

خانم کوهی

کارشناس اعطای نمایندگی 09198289284

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

تماس با اصل خونه

خانم خنجری

مسئول کارگزینی 09198775851

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

تماس با اصل خونه

خانم عبدی

مسئول امور مالی 09195045038

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

مسئول استخدام

آقای صفاری

مسئول فروش عمده 09333050523

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

تماس با اصل خونه

آقای حسین عباسی

مسئول آموزش زنبورداران 09117345123

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

تماس با اصل خونه

آقای شیردل

مدیر روابط عمومی 09199398913

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 16

امور مربوط به زنبورداران

صالح محمدی

امور مربوط به زنبورداران 09115802652

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی 20

با اصل خونه در ارتباط باشید

در صورت پیشنهاد، انتقاد و یا پیگیری سفارشات از فرم زیر استفاده نمایید.