لودینگ
سفارش شماره 20010 با مجموع سبد خرید 1,030,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 20009 با مجموع سبد خرید 920,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10069 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10067 با مجموع سبد خرید 360,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10062 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10061 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10059 با مجموع سبد خرید 560,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10058 با مجموع سبد خرید 760,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10046 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10045 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 19010 با مجموع سبد خرید 772,500 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 19009 با مجموع سبد خرید 690,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9069 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9067 با مجموع سبد خرید 270,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9062 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9061 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9059 با مجموع سبد خرید 420,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9058 با مجموع سبد خرید 570,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9046 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9045 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد.

درخواست همکاری فروش عسل اصل خونه

اَصَل خونه، یک زنبورداری 50 ساله و یک فروشگاه اینترنتی عسل است که با هدف ارائه عسل اصل و باکیفیت به مشتریان خود راه‌اندازی شده است. ما به دنبال همکاری با زنبورداران معتبر و مورد اعتماد هستیم تا بتوانیم عسل طبیعی و تازه را با قیمت مناسب به دست مشتریان خود برسانیم. اگر عسلی که تولید میکنید صد درصد طبیعی و خالص است و هیچ گونه مواد افزودنی به آن اضافه نمی کنید فروشگاه اصل خونه مایل به همکاری با شما است.

شرایط پذیرش نمونه عسل در اصل خونه:

  • 1. عسل صددرصد طبیعی.
  • 2. عسل های تغذیه ایی به هیچ عنوان مورد قبول اصل خونه نیست.
  • 3. فاکتور های مهم آزمایشگاهی باید استاندارد های اصل خونه را داشته باشد.
  • 4. محصولات جانبی مانند ژل رویال بعد از تایید نمونه آزمایشگاهی مورد پذیرش قرار می گیرد.
  • 5. مرحله اول تست توسط زنبوردارن اصل خونه انجام می شود.
  • 6. هزینه مرحله آزمایشگاه در صورت عدم رعایت استاندارد های اصل خونه به عهده زنبوردار می باشد.
  • 7. در صورت تایید فاکتور های مهم در آزمایشگاه، هزینه آزمایش توسط اصل خونه پرداخت می شود.
  • 8. میزان پرولین و ساکارز دو فاکتور مهم برای تایید عسل ها است.

اگر شما یک زنبوردار هستید و قصد دارید عسل خود را به صورت عمده به اَصَل خونه بفروشید، می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.